Η παχυσαρκία θεωρείται σήμερα στις αναπτυγμένες ιδιαίτερα χώρες μείζον ιατρικό-κοινωνικό πρόβλημα αφού συνοδεύεται με νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η θεραπεία της παχυσαρκίας είναι συχνά δυσχερής και τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι απογοητευτικά τόσο για τον ασθενή όσο και για το θεράποντα ιατρό. Επιπλέον οι αυξομειώσεις του σωματικού βάρους αποτελούν αυτόνομο προδιαθέσιμο παράγοντα στεφανιαίας νόσου, μειώνουν την πιθανότητα σταθεροποίησης του σε χαμηλότερα των αρχικών επίπεδα, μειώνουν τη μεταβολική δραστηριότητα και έχουν τραγικές επιπτώσεις στην υφή των ιστών και το ψυχολογικό υπόστρωμα των υπέρβαρων ατόμων. Η μέθοδος που εφαρμόζεται στα Mediterranean Diet Center αρχίζει πρώτα από τη διάγνωση. Κάθε προσερχόμενο μέλος υπόκειται σε μια πλήρη ανάλυση σύστασης σώματος. Βάσει των στοιχείων που διερευνούνται και αξιολογούνται καθώς και του ιστορικού του υπερβάλλοντος βάρους και του ιατρικού ιστορικού, αρχίζει η εφαρμογή της μεθόδου, που βασίζεται στη Γνωστική και Συμπεριφορική Αγωγή.

Κύριο στοιχείο της μεθόδου είναι ότι το ενδιαφερόμενο μέλος δεν υπόκειται στη διαδικασία ειδικής παρασκευής φαγητού και ζυγίσματος ή μέτρησης θερμίδων, δεν αποκόπτεται από την κοινωνική του ζωή και δεν στερείται αγαπημένες γεύσεις. Εκείνο στο οποίο εκπαιδεύεται περισσότερο το μέλος, είναι να συνηθίσει έναν αποτελεσματικό τρόπο καθημερινής διατροφής του, μέσα από το καθημερινό φαγητό σε κανονικές ποσότητες , γευστικούς συνδυασμούς και μεγάλη ποικιλία. Η μέθοδος προκαλεί απώλεια 4-6 kgr. μηνιαία. Σε περιπτώσεις υπέρβαρων με ειδικά προβλήματα υγείας γίνεται γενικό check-up και βρίσκονται υπό τη συνεχή συνεργασία θεράποντα ιατρού και διαιτολόγου. Σ αυτές τις περιπτώσεις η μηνιαία απώλεια μειώνεται. Σημαντικό μέρος επίσης της μεθόδου είναι ο συχνός επανέλεγχος του βάρους μετά το πέρας του προγράμματος. Η μέθοδος έχει επιτυχία 100%.

Paste your AdWords Remarketing code here