Στοιχεια Επικοινωνιας

Mediterranean Diet Center Χαλάνδρι (ΚΕΝΤΡΙΚO)

Ζαν Μωρεάς 99Γ3

210 6723154, κιν. 6937555967

meddiet@yahoo.gr, meddietcenter@gmail.com